ACTUEEL
Thuis online repeteren had zo z’n speciale charme edoch wat zijn we blij dat we weer ‘echt’ mogen zingen. Vanaf heden repeteren we op onze vaste stek in de HOFZAAL van VREUGDEHOF.

Popkoor Lust for Life is het eerste Amsterdamse Popkoor voor Senioren!

Geïnspireerd door het Amerikaanse koor Young@Heart heeft Karin Wagenaar in 2009 het initiatief genomen tot de oprichting van dit bijzondere popkoor.

Met het idee dat niemand te oud is om popmuziek te zingen is in de zomer begonnen met het werven van potentiële koorleden. In september 2009 is het koor vliegend van start gegaan. Begonnen met zo’n 30 enthousiaste leden is het koor inmiddels uitgegroeid tot 40 zangers en de repetities zijn elke week weer een feest.

Het Lust for Life koor repeteert iedere vrijdagochtend tussen 10.15 en 12.15 uur in het Revalidatie- en Verpleeghuis VREUGDEHOF, De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam. De bewoners zijn in de gelegenheid de repetities bij te wonen.