Bestuur Stichting Seniorenpopkoor Lust for Life:

 

voorzitter: vacant
Secretaris
Penningmeester: Henk Smit
Algemeen bestuurslid: Geertina Hendriksen
Algemeen bestuurslid: Karin Wagenaar