Het ontstaan van het koor

Na een loopbaan als textiel-technisch ingenieur, besloot Karin Wagenaar gehoor te geven aan de al lang sluimerende wens om zinvoller bezig te zijn en meer voor haar medemens te betekenen. Haar hartenwens: meer levensvreugde creëren door mensen bij te staan en mooie momenten te geven, kon zij hiermee in vervulling laten gaan. Een filmpje op internet van het Amerikaanse seniorenpopkoor Young@heart inspireerde haar tot het oprichten van een soortgelijk koor in Nederland.

In maart 2009 werd Ferdinand Beuse door Karin Wagenaar gepolst of hij dirigent wilde worden van een nieuw te formeren ouderenpopkoor. Zijn aanvankelijke aarzeling sloeg om in een nieuwsgierig enthousiasme nadat hij de dvd van het Amerikaanse evenbeeld Young at Heart niet met droge ogen kon afkijken. In september 2009 ging hij samen met Kees van Zantwijk van start met een groep van 40 uiterst gemotiveerde 65 plussers.

Young @ Heart

Het Western Massachusetts – Ouderenproject, wat in 1982 begon als een vrolijke tijdsbesteding is uitgegroeid tot een heel bijzonder koor. In een tijd waar ouderen vooral worden gezien als een groep waarvoor “gezorgd” moet worden, is Young@ Heart er vooral in geslaagd juist het tegendeel van die stelling te bewijzen.
Dit vermaarde seniorenkoor toert over de hele wereld, van hun thuishaven in de VS tot Japan en van Portugal tot Nieuw Zeeland en Nederland. Begeleid door een rockband en onder de bezielende leiding van Bob Cilman brengen de bejaarde maar energieke leden in de leeftijd variërend van 73 tot 90 jaar klassieke rock- en popsongs.

Een muzikale explosie die alle stereotypen op het gebied van leeftijd, generatiekloven en muziekstijlen overstijgt!

Twee keer hebben koorleden van Lust for Life dit vermaarde koor zien optreden, in 2009 in de Doelen – Rotterdam en op 26 mei 2013 in theater Carré Amsterdam.

In samenwerking met de dirigente van het Jong van Hart Koor Groningen en de Nederlandse impresario van het concert wordt een “meet-and greet” bijeenkomst geregeld in Carré.

Geweldig was het de Amerikanen na afloop van het concert te ontmoeten en met hen in gesprek te raken in één van de speciaal voor ons gereserveerde foyers. De ontmoeting tussen Bob Cilman, Karin Wagenaar en Ferdinand Beuse is bijzonder.