Op zaterdag 15 januari zongen we het dak van Paradiso. Bij de jaarlijkse korendagen werden we tijdens ons optreden toege-juicht door een uitzinnig publiek!